Eiendommer

Prosjektkategorier Filter

Gilhusveien 10

Eiendommer

Eiendom sentralt i prosjektet Fjordbyen Lier og Drammen. Lier kommune ønsker eiendommen avsatt til offentlig formål/skole. Forhandlingene med kommunen starter høsten 2023.

Gilhusveien 21

Eiendommer

Eiendommen er i dag utleid til lager og kontor, men er i områdeplanen for Fjordbyen avsatt til boligformål.

Kjerraten 17 & 19

Eiendommer

Meget sentral eiendom på Holmen i Drammen – en av Norges største havner. Meget sentral eiendom på Holmen i Drammen. Eiendommen har i dag en bygningsmasse med kontor, lager og verksted samt en egen ISSC-sertifisert kai ved Drammenselvens nordre løp. Eiendommen har store fremtidsmuligheter uansett formål i en fremtidig byutvikling. God adkomst fra hovedveinettet.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?