Eiendommer

Prosjektkategorier Filter

Grenlandporten 1

Ledige arealer

Eiendommer

Stor tomt med god eksponering begge veier fra E18 på det nye næringsområdet Grenlandsporten ved Landgangen.

Kongshavn Kai

Ledige arealer

Eiendommer

Fantastisk kai eiendom i Langesund. Gamle fergeterminalen til Fjordline. Vil benyttes innenfor gjeldene regulering.

Gilhusveien 21

Eiendommer

Eiendommen er i dag utleid til lager og kontor, men er i områdeplanen for Fjordbyen avsatt til boligformål.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?