BVAR styrker porteføljen med ferjeterminalen i Langesund

BVAR har nylig kjøpt ferjeterminalen i Langesund, som ble lagt ut for salg av Grenland Havn. Terminalområdet dekker 22 mål.

Med fokus på næringseiendom og en portefølje med omtrent 60 mål næringstomt i Langangen og flere industritomter i Drammen, planlegger BVAR for utleie av sin nyinnkjøpte ferjeterminal, uten å gjøre større endringer på eiendommen.

For øyeblikket leier et selskap i samme firmastruktur som BVAR deler av terminalen til lagring av kraner og har blant annet levert kraner til Eiffage for utbyggingen av E18. Selskapet ser fram til å få mer aktivitet på terminaltomta og åpner for å prioritere ytterligere samarbeid med lokale firmaer.

Selger Grenland Havn og havnedirektør Torben Jepsen uttrykker tilfredshet med salget, som er i tråd med deres strategi. Det var fire potensielle interessenter til eiendommen, og de er fornøyde med å ha akseptert budet fra BVAR.

Med kjøpet av ferjeterminalen i Langesund utvider BVAR sin portefølje av næringstomter og styrker sin posisjon som en av de ledende private aktørene i Drammen og Lier med å ytterligere utvide kjerneområdet sitt sørover.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?