Gilhusveien 10 blir adressen til Fjordbyens nye skole

BVAR har solgt den nær 20 mål store eiendommen Gilhusveien 10 til Lier kommune for 195 millioner kroner.

Kommunen har vært på tomtejakt for bygging av ny skole i Fjordbyen, og som tidligere kjent har Gilhusveien 10 vært en av flere aktuelle kandidater til dette formålet. Den 2. april vedtok et enstemmig kommunestyre forslag til kjøpekontrakt for eiendommen og sikret seg dermed ny skoletomt.

Fjordbyens første boliger er planlagt ferdigstilt innen 2027, og byggestart for den nye skolen i fjordbyen er satt til 2027/2028. Dette gjør skolen til et av de første byggeprosjektene i den nye planen og er derfor en viktig brikke for utviklingen av Fjordbyen som nytt boligområde.

Lier kommune kjøpte i 2021 nabotomta Store Gilhus av Drammen kommune og eiendommen er tenkt som en grønn møteplass og hovedinngang til Fjordbyen fra øst.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?