Mikkelsen Eiendomsutvikling skifter navn til B_VAR

I snart to tiår har Mikkelsen Eiendomsutvikling drevet forvaltning og utvikling av næringseiendom i Drammensregionen. Selskapet skifter nå navn til B_VAR og introduserer ny visuell identitet for å spisse sin posisjon i markedet.

– Det var på tide med et strategisk og visuelt løft, sier Ida Mikkelsen, som tok over som daglig leder etter sin far, Bent Mikkelsen, i 2017.

Selskap og ambisjoner i rask vekst

Gjennom sine investeringer og veivalg har den familieeide eiendomsaktøren vokst og utviklet seg fra en liten forvalter, til en stor og viktig eiendomsutvikler i regionen. B_VAR har blant annet prosjekter knyttet til det nye sykehuset og øvrig byutvikling i Drammen og Lier.

Selskapets ambisjoner og raske utvikling har skapt et behov for å tydeliggjøre og spisse deres posisjon i markedet.

– Dette markerer vi gjennom navneskifte og en ny visuell identitet, som tar utgangspunkt i vår visjon om å tilrettelegge for langsiktig eierskap og vekst, sier Mikkelsen.

Strategi basert på langvarige leieforhold og lokal forankring

Navneskiftet og ny identitet er et resultat av en omfattende prosess hvor selskapets verdier og visjoner har fått være i sentrum hele veien.

– Vårt nye navn ble valgt på bakgrunn av vår aller viktigste kjerneverdi: ivaretakelse. Det er gjeldende både når det kommer til lokalmiljø og leietakere, og eiendommer og bygninger, fortsetter Mikkelsen.

Den visuelle identiteten bygger på B_VAR sin fleksible og personlige tilnærming til sitt virke og er utformet for å reflektere menneskene som jobber der.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?