En familieeid eiendomsaktør med fokus på varig eiendomsutvikling

Om oss

Vi er et familieeid eiendomsselskap som utvikler og forvalter egne eiendommer med utgangspunkt i Drammensregionen. Vår tilnærming er å tilpasse tomter, bygg og areal for langsiktig utleie til rette leietakere – uavhengig av markedssegment.

Som en etablert aktør med lokal forankring og en stor og variert eiendomsportefølje, er vi handlekraftige og strekker oss langt for å finne løsninger som møter våre leietakeres behov. Målet er alltid å sikre et godt og langvarig samarbeid med våre partnere.

Historien

5. juli 1971 startet Bent Mikkelsen livet som selvstendig næringsdrivende med en enslig lastebil i porteføljen. Et tiår senere hadde han opparbeidet seg innen både transport og kranutleie, og i 1993 brukte han overskuddet på å sikre seg sin aller første eiendom. Eiendommen på Åssiden utgjorde starten på Mikkelsen eiendomsutvikling.

I 10 år jobbet Bent utelukkende med eiendom, før han i 2017 ansatte datteren Ida som daglig leder for å rette fokuset tilbake mot sin lidenskap – krandrift. Porteføljen består i dag av 13 næringseiendommer, som gjør B_VAR til en av de største, private eiendomsaktørene i Drammen og området rundt det nye sykehuset.

Navneskiftet

6 år etter generasjonsskiftet i ledelsen, var det i 2023 på tide med et strategisk og visuelt løft. Selskapet var i rask utvikling og ble møtt med stadig nye og større krav knyttet til markedet, rammevilkår og ikke minst egne ambisjoner.

Navneskiftet og ny visuell identitet er gjort for å ytterligere synliggjøre B_VAR som en tydelig og spisset aktør i kategorien og danner en god grunnmur for videre vekst. Navnet reflekterer kjernen i vår virksomhet: ivaretakelse av lokalmiljø, eiendommer, bygninger og leietakere.

Kontakt

Ida Mikkelsen

Daglig leder

Bent Mikkelsen

Eier