Brastadveien 52

Ledige arealer

Type

Kontor/ servicerettet virksomhet

Tomteareal

10 821

Status

Ledig

Spennende eiendom beliggende i Lierbakkene inntil E 18, mellom Kjellstad og Liertunnelen. Fremtidig tunnel for E 134 (Viker-alternativet) vil gi ny tilkobling til E18 rett nedenfor eiendommen og vil gi eiendommen ytterligere eksponering.

Ledige arealer

Tomt ledig for utvikling/ bygg/utleie

Kontakt oss

Ida Mikkelsen
Daglig leder
97 059 003

Andre eiendommer