Ekely Park

Utvikling

Type

Bolig

Tomteareal

12 809

Status

Ubebygget

Ubebygd tomt, et steinkast fra nytt sykehus og jernbanestasjonen på Brakerøya.

Ubebygd tomt på grensen mellom Lier og Drammen, som ligger inntil et etablert boligområde. Eiendommen har storslagen utsikt over den fremtidige Fjordbyen og Drammensfjorden. I dagens arealplan er eiendommen avsatt til industri og hage/grøntareal, men det planlegges boliger på tomten. Forhandlinger om omregulering til bolig og park, med Lier kommune starter høsten 2023.

Andre eiendommer

Utvikling