Gilhusveien 21

Eiendommer

Type

Kombinert kontor/ lager

Tomteareal

6.883

Bebygd areal

2.431

Status

Utleid

Eiendommen er i dag utleid til lager og kontor, men er i områdeplanen for Fjordbyen avsatt til boligformål.

Andre eiendommer